Rökfri ramadan

Ramadan är en muslimsk religiös högtid som infaller under cirka en månad varje år. Då bör alla troende muslimer, som är vuxna och friska, avhålla sig från mat, dryck, sex och rökning från solens uppgång till solens nedgång. Syftet är att rena själen och komma närmare religionen och Gud.

Att koppla samman denna yttring av sin tro med att helt sluta röka skulle kunna innebära en naturlig övergång till rökfrihet för många muslimer och medföra markanta hälsovinster.

Ramadankonceptet har utvärderats i England där Ramadankampanjer för att sluta röka bedrivits sedan länge. Resultaten är lovande eftersom det var fler som slutade röka efter Ramadanmånadens början än de som hade slutat röka i en motsvarande tidigare period (61 % respektive 23 %).

För att minska rökningen på Järvafältet i nordvästra Stockholm bedrivs informationskampanjen Rökfri Ramadan. Kampanjen är ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningar i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta, landstingets Sluta-Röka-Linjen samt de ideella organisationerna Islamiska förbundet i Järva, Islamiskt kulturcentrum i Rinkeby och VISIR.

Kampanjen har genomförts 2015, 2016 och 2017. Under 2017 deltog även moskéer i Hässelby-Vällingby, Stockholms moské och Göteborgs moské.

Ladda ner Ramadanblad:

2015_Stockholm_1

2015_Stockholm_2

2016_Stockholm

2017_Stockholm

2017_Göteborg_1

2017_Göteborg_2