Tidning

VISIR AKTUELLT Friskare liv – Medlemstidning för Riksförbundet VISIR        Redaktör & Ansvarig utgivare: Arne Stråby                                                                    Dalgårdsvägen 55, 121 33 Enskededalen. Tfn: 08-659 9695. Mail: arne.straby@telia.com.

Arne Stråby

Vår redaktör Arne Stråby är ständigt på alerten. Här syns han tillsammans med Barbro Westerholm vid tobaksseminariet ”Tobakspolitik och tobaksforskning – vad kan vi lära av Nya Zeeland?” i Riksdagen den 30 september 2015.

Ladda ner digital version (PDF) av tidningen:

2019: NR 1    NR 2  Nr 3-4

2018: NR 1   NR 2  NR 3-4

2017: NR 1   NR 2   NR 3-4

2016: NR 1   NR 2  NR 3-4

2015: NR 1   NR 2   NR 3-4

2014: NR 1   NR 2   NR 3-4

2013: NR 1   NR 2   NR 3-4

2012: NR 1   NR 2   NR 3-4

2011: NR 1   NR 2   NR 3-4

2010: NR 1   NR 2   NR 3-4

2009: NR 1   NR 2   N3 4-4

2008: NR 1   NR 2   NR 3-4

2007: NR 1   NR 2   NR 3-4

2006: NR 1   NR 2   N3 3-4

2005: NR 1   NR 2   NR 3-4

2004: NR 1   NR 2   NR 3-4

2003: NR 1   NR 2   NR 3-4

2002: NR 1   NR 2   NR 3-4

2001: NR 1   NR 2-3   NR 4

2000: NR 1-2   NR 3   NR 4

Lämna ett svar