Lagar

Den svenska Tobakslagen (1993:581) avser att skydda medborgarna mot de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök. Lagen innehåller bestämmelser om rökförbud, hälsovarningar, handel, marknadsföring, innehållsreglering & produktkontroll, tillsyn m.m.

Den 1 juli 2017 trädde en ny lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i kraft. Lagen innehåller bestämmelser om produkternas anmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring. Bestämmelserna inkluderar ett förbud att sälja till personer som inte fyllt 18 år.

Lagen innebär att artikel 20 i tobaksproduktdirektivet genomförs. Genomförandet gäller e-cigaretter som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke och påfyllningsbehållare som innehåller nikotinvätskor.

Förpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska innehålla ett informationsblad med syftet att skydda människors hälsa och säkerhet. Förpackningarna ska även förses med innehållsdeklaration och hälsovarning.

Det är förbjudet att göra reklam för e-cigaretter/påfyllningsbehållare i radio, TV, periodiska tidskrifter samt på nätet.

Lagen innehåller en kompletterande bestämmelse om åldersgräns: ”Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år.”

Läs mer:

 

Den 20 maj 2016 började ett flertal nya regler att gälla i tobakslagen. Det handlar om en svensk anpassning till det så kallade tobaksproduktdirektivet som införs i hela EU.  Läs mer om de nya reglerna här.