Nytt nummer av VISIR Aktuellt

Röda solhattar lyser upp sommarnumrets rapportering av vårens aktiviteter. Tyvärr gick solen i moln när en invändning från EU-kommissionen satte, åtminstone tills vidare, stopp för en ny tobakslag. Regeringens förslag till ny tobakslag innehåller bland annat utökade rökförbud, tillståndsplikt för handel med tobak och stopp för marknadsföring av tobaksvaror genom kommersiella meddelanden på försäljningsställen. Det av många efterlängtade beslutet  den 24 maj ersattes av ett antiklimax och det är för närvarande oklart vad som händer med regeringens proposition.

Trevlig läsning och Glad Midsommar!

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Nytt nummer av VISIR Aktuellt

Ny dataskyddsförordning

Den nya dataskyddsförordningen GDPR började gälla den 25 maj 2018. GDPR (General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och ersätter den svenska personuppgiftslagen PUL. Syftet med GDPR är att öka skyddet för medborgarnas personuppgifter och deras personliga integritet.

Läs mer här.

 

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Ny dataskyddsförordning

Den 1 juli träder ny lag om e-cigaretter i kraft

Den 1 juli träder ny lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i kraft. Lagen innehåller bestämmelser om produkternas anmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring. Bestämmelserna inkluderar ett förbud att sälja till personer som inte fyllt 18 år.

Lagen innebär att artikel 20 i tobaksproduktdirektivet genomförs. Genomförandet gäller e-cigaretter som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke och påfyllningsbehållare som innehåller nikotinvätskor.

Förpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska innehålla ett informationsblad med syftet att skydda människors hälsa och säkerhet. Förpackningarna ska även förses med innehållsdeklaration och hälsovarning.

Det är förbjudet att göra reklam för e-cigaretter/påfyllningsbehållare i radio, TV, periodiska tidskrifter samt på nätet.

Lagen innehåller en kompletterande bestämmelse om åldersgräns: ”Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år.”

Läs mer:

 

 

 

 

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Den 1 juli träder ny lag om e-cigaretter i kraft

Upp till 26 – Nytt nummer

pussmun 1

Tobaksfritt

Vårt digitala nyhetsbrev Upp till 26 är främst avsett för våra ungdomsmedlemmar men vem som helst kan självklart ladda ner och läsa det.

Nyhetsbrevet tar upp aktuell information på tobaksområdet som särskilt berör unga människor.

Det första numret 2017 tar upp nyheter om e-cigaretter  och snus – klicka här.

 

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Upp till 26 – Nytt nummer

Svenska 16-åringar kan lätt få tag på cigaretter men många avstår från att röka

En europeisk undersökning om drogvanor hos skolungdomar vid 16 års ålder har 2015 genomförts för sjätte gången. Av svenska 16-åringar ansåg 7 av 10 att det var lätt att få tag på cigaretter medan 1 av 3 hade rökt. I internationell jämförelse hade svenska ungdomar god tillgång men mindre smak på cigaretter. Allt fler svenska ungdomar är rökfria vid 16 års ålder.

Läs mer här.

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Svenska 16-åringar kan lätt få tag på cigaretter men många avstår från att röka

Nytt Nyhetsbrev ”Upp till 26”

Nu finns det andra numret av årets nyhetsbrev ”Upp till 26” att ladda ner. Nyhetsbrevet skickas till våra ungdomsmedlemmar. Ibland skickar vi även det till grund- och gymnasieskolor.

Det första numret av årets nyhetsbrev publicerades den 31 maj på tobaksfria dagen. Då handlade temat om neutrala cigarettförpackningar – en effektiv åtgärd för att motverka tobaksbruket.

I det aktuella nyhetsbrevet skriver vi om statsrådet Gabriel Wikström och vad han menar med att ”sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.

Nästa nummer av nyhetsbrevet planeras utkomma den 21 november i vecka 47, den Tobaksfria veckan.

 

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Nytt Nyhetsbrev ”Upp till 26”

Yttrande över förslag till förnyad tobakslag och ny lag om e-cigaretter

tänkarenSom en av 129 inbjudna remissinstanser framför VISIR sina synpunkter på tobaksdirektivsutredningens betänkande ”En översyn av tobakslagen: Nya steg mot ett minskat tobaksbruk” (SOU 2016:14) respektive promemoria ”Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter”.

VISIR bidrog med att skapa folklig opinion innan lagregler om rökfria miljöer infördes 1993. Människor skulle inte mot sin vilja utsättas för andras rök i gemensamhetslokaler inom olika samhällssektorer (barnomsorg, skola, hälso- och sjukvård, kollektivtrafik m.m.) vilket 12 år senare även kom att inkludera restauranger och serveringsställen.

I det nu aktuella lagförslaget ska rökfritt även omfatta vissa allmänna utomhusmiljöer:

  • på inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning,
  • på lekplatser som allmänheten har tillträde till och
  • vid entréer till gemensamhetslokaler inom olika samhällssektorer (i vilka det råder rökförbud). Dessutom ska
  • kollektivtrafikens rökförbud på färdmedel och i lokaler utökas till motsvarande områden utomhus och
  • undantaget från rökförbudet på utomhusserveringar hävas.

VISIR tillstyrker dessa lagförslag men tror att stora informationsinsatser är nödvändiga om lagarna ska efterlevas. Vi tycker att formuleringar som ”motsvarade områden utomhus” och ”vid entréer” är oprecisa. I vårt framtidsscenario ska rökfritt vara normen – vi som inte röker ska inte utsättas för passiv rökning och en förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdom – och diskussionen bör gälla på vilka platser rökning kan tillåtas.   

För att öka efterlevnaden av rökförbudet på skolgårdar föreslår vi att kommunerna bör få rätt att ta ut en avgift från skolorna för tillsyn av rökförbudet på skolgårdar. Vi tror att en sådan avgift är nödvändig för att ambitionsnivån hos såväl kommuner som skolor ska öka.

VISIR förordar mycket starkt den förhandsprövning och tillståndsplikt för näringsidkare som föreslås – efterlevnaden av 18års-gränsen blir bättre och försäljningen av smuggelcigaretter minskar. Vi instämmer i förslaget om exponeringsförbud men anser att det också bör gälla örtprodukter för rökning samt vattenpipa och e-cigaretter med respektive tillbehör. VISIR delar inte utredningens uppfattning att ett krav på neutrala tobaksförpackningar inte bör införas eftersom det skulle komma i konflikt med tryckfrihetsförordningen. Enligt gängse praxis, vilken åberopades i delbetänkandet med anledning av tobaksproduktdirektivets ökade krav på hälsovarningarnas storlek på cigarettpaketen, är tobaksförpackningar att betrakta som kommersiella meddelanden och kan som sådana undantas tryckfrihetsförordningens förbud mot hindrande åtgärder.

VISIR tillstyrker förslagen om att reglera innehållet på det svenska snuset. Snus är snus och ska inte jämställas med livsmedel i livsmedelslagen. I motsats till utredningen anser VISIR att det behövs restriktioner för den växande flora av smakingredienser som det svenska snuset idag bereds med. Vi vill stävja utvecklingen med ökat snusande hos unga kvinnor, vilket är särskilt oroande med tanke på att snusande i tidig graviditet kopplas till en ökad risk för tidig förlossning respektive fosterdöd, och minska attraktionskraften för snus hos ungdomar.

VISIR tillstyrker förslaget om en ny lag för elektroniska cigaretter och anser att även tillståndsplikt för försäljning och förbud mot karaktäristiska smaker borde omfattas av lagen. Efterfrågan av e-cigaretter är låg på den svenska marknaden och det är i huvudsak ungdomar som är nyfikna på att testa produkten som gör det möjligt att inhalera en ång-mix av nikotin och aromatiska smakämnen eller förångad cannabis. Vi vill helst se ett förbud mot e-cigaretter i Sverige.

Läs mera om:

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Yttrande över förslag till förnyad tobakslag och ny lag om e-cigaretter

Rökfri Ramadan

Den muslimska fastemånaden ramadan inleddes i år den 6 juni. Ramadan är den månad under vilken Koranen först uppenbarades för profeten Muhammed. Under ramadan ska muslimer inte äta, dricka, röka eller ha sex under det att solen är uppe. Syftet är att rena själen och komma närmare religionen och Gud. För muslimer i Stockholmsområdet betyder det drygt 18 timmars fasta och renlevnad varje dygn. Högtiden inträffar omkring 11 dagar tidigare för varje år eftersom den muslimska kalendern bygger på månens bana runt jorden. Det innebär att fastan bara varar i drygt 6 timmar per dygn när ramadan inträffar i december vid den Stockholmska horisonten.

Den svenske skyttekungen i fotboll Emir Kujovic är troende muslim. Han tänker dock inte fasta under det stundande europamästerskapet i fotboll som spelas i Frankrike 10 juni till 10 juli. Det går tydligen att få dispens om man befinner sig på resande fot. I stället så genomför han fastemånaden i efterskott när han kommer tillbaka till Sverige, förhoppningsvis med en medalj runt halsen.

I mellanöstern och andra delar av världen har en tradition av så kallade ”Ramadan tents” utvecklats. När fastan bryts på kvällen samlas folk för ett socialt umgänge med inslag av mat, dryck och vattenpipa.

Just nu pågår kampanjen Rökfri Ramadan i den nordvästra stockholmsförorten Rinkeby. Nio av tio av stadsdelens cirka 16 000 invånare har utländsk bakgrund. Många har sina rötter i muslimska länder som Somalia, Iran och Irak. Många röker. I stadsdelen Rinkeby-Kista utsattes nästan 20 % av barnen födda 2014 för rök i hemmet vid fyra veckors ålder (jämfört med cirka 8 % för hela länet). Tanken är att ramadanmånaden utgör ett bra tillfälle att sluta röka helt och hållet varför 3 000 exemplar av ett Ramadanblad har delats ut i området. I foldern finns information från Sluta-Röka-Linjen om att få råd och stöd på hemspråk.

I samband med kampanjen Rökfri Ramadan lanserar VISIR ett informationsblad om vattenpipa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Rökfri Ramadan

Tobaksfria dagen den 31 maj 2016

För tjugonionde året i rad firades världen över den Tobaksfria dagen (World No Tobacco Day) den 31 maj 2016. WHO skapade kampanjdagen för att uppmärksamma tobaksepidemin och den sjukdom och död som följer i dess spår. Sjukdom och död som går att förhindra om människor inte brukar tobak eller utsätts för tobaksrök.

wntd09_ad_en_120[1]

”This yearly celebration informs the public on the dangers of using tobacco, the business practices of tobacco companies, what WHO is doing to fight the tobacco epidemic, and what people around the world can do to claim their right to health and healthy living and to protect future generations.”

Varje år uppmärksammar WHO ett särskilt tema. Den första upplagan av tobaksfria dagen 1988 firades under parollen ”Tobak eller Hälsa: välj hälsa”. Ett kompromisslöst tema; tobak och hälsa är två ömsesidigt uteslutande storheter som inte kan överlappa med varandra. Det är antingen eller som gäller, inte både och.

I år handlade årets tema om neutrala förpackningar – en effektiv tobakspolitisk åtgärd som först infördes i Australien och som nu sprids över hela världen. Det handlar om att ge människor bra förutsättningar att frivilligt göra klokare val av levnadsvanor. Det handlar om att kommersiella marknadskrafter får stå tillbaka för tungt vägande folkhälsoskäl.

WHO tilldelar i samband med den Tobakfria dagen personer eller organisationer en utmärkelse för bedrifter inom det tobakspreventiva området. Svenska pristagare har under åren varit Göran Boëthius (2004), Ingrid Talu (2006), Gunilla Bolinder (2008) och Alexandra Charles (2010). Folkhälsominister Gabriel Wikström nominerades av Tobaksfakta och andra organisationer (inklusive VISIR) som en av årets pristagare. Han tilldelades dock inget pris och får jobba vidare med att realisera sin tobakspolitik om rökfria miljöer, exponeringsförbud och neutrala paket.

Lär mer om firandet av den Tobaksfria dagen i Sverige här.

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Tobaksfria dagen den 31 maj 2016

SENASTE NYTT FRÅN TOBAKSUTREDNING – Utvidgat rökförbud på allmänna platser men inga neutrala förpackningar

GoranLundahl

Tobaksutredaren Göran Lundahl och hans team har tänkt färdigt och visar vägen mot ett friskare Sverige.

Utredaren Göran Lundahl föreslår rökförbud på flera allmänna platser: uteserveringar, entréer, i kollektivtrafiken och på idrottsanläggningar/lekplatser i linje med Folkhälsomyndighetens förslag. Såväl det nuvarande som det föreslagna rökförbudet föreslås att även omfatta örtprodukter, e-cigaretter och vattenpipa. Förslagen anses bidra till att risken för passiv rökning minskar och, framförallt, att den sociala exponeringen för rökbruket minskar.

I utredningen föreslås en tillståndsplikt för tobaksförsäljning där lämpligheten prövas hos detaljister och aktörer inom partihandel. Det handlar om att beivra all illegal handel av tobaksvaror och inte bara försäljning till minderåriga.

Utredaren föreslår vidare att ett förbud mot exponering av tobaksvaror i butiker införs från och med den 1 januari 2018. Vissa specialbutiker undantas från förbudet men tobaksvaror får inte vara synliga utifrån sådana butiker. Utredaren anser att exponeringsförbudet har en bra tobakspreventiv effekt som bidrar till att avnormalisera tobaksvanor samtidigt som kunder ändå kan göra väl informerade köp via neutralt utformade prislistor.

Utredaren lägger däremot inte förslag om neutrala förpackningar med hänvisning till tryckfrihetsförordning och grundlagsproblematik även om han tillstår att också detta är en bra tobakspreventiv åtgärd som införts eller håller på att införas i flera andra länder.

I en ändamålsenlig reglering av snus bör alla generella åtgärder mot tobak beaktas samt Folkhälsomyndigheten åläggas tillsynsansvaret enligt utredningen. Livsmedelsverkets nuvarande förordningar om snus ska då övertas av Folkhälsomyndigheten. Utredningen föreslår dock inget förbud mot karaktäristiska smaker i snus. Göran Lundahl hävdar att nästan allt snus är smaksatt och att det för närvarande är svårt att hitta en rättssäker reglering. Han förstår farhågorna med ”godissmaker” men menar att frågan får skjutas på framtiden då innehållet i snus kanske blir mer känt. Däremot föreslås ett förbud mot att hänvisa till smaker på förpackningar samt en minimireglering av innehållet i en snusförpackning (minst 20 portionsförpackningar per dosa).

När det gäller e-cigaretter hänvisar Göran Lundahl till en särskild promemoria. Det europeiska tobaksproduktdirektivet ska även gälla e-cigaretter eftersom Högsta förvaltningsdomstolen nyligen i en dom slagit fast att e-cigaretter inte är läkemedel.

Läs kommentarer från Tobaksfakta om slutbetänkande och promemoria

Läs kommentarer från Astma- och Allergiförbundet här

Läs debattartikel i opinion@svt.se här

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för SENASTE NYTT FRÅN TOBAKSUTREDNING – Utvidgat rökförbud på allmänna platser men inga neutrala förpackningar