Tobaksfrågan – en spännande politisk thriller i två akter

Tobaksfrågan i riksdagen utvecklades till att bli en spännande ’cliffhanger’ när riksdagen inte fick ta ställning till regeringspropositionen den 24 maj 2018 som ursprungligen var planerat. EU-kommissionen framförde nämligen invändningar i ärendet vilket innebar att de planerade riksdagsbesluten måste frysas en viss tid. Riksdagen beslöt att skjuta upp ett avgörande i tobaksfrågan till efter valet i september.
Riksdagsvalet i september resulterade sedan i att mandatfördelningen ändrades så att de rödgröna partierna förlorade 15 mandat (från 159 till 144), allianspartierna behöll sina 143 mandat och sverigedemokraterna ökade med 15 mandat (från 47 till 62). För att de rödgröna ska få en enkel majoritet i den nya riksdagen saknas således 31 mandat (vilket motsvarar centerpartiets mandat) jämfört med 16 mandat i den förra riksdagen. Hur skulle detta påverka eventuella tobakspolitiska beslut?
Den 12 december 2018 satte riksdagen äntligen punkt i ärendet och beslöt bland annat att anta regeringens förslag om fler rökfria miljöer inklusive uteserveringar men avslå regeringens förslag om att förbjuda kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen.

Läs mer här.

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Tobaksfrågan – en spännande politisk thriller i två akter

Tobaksfri skoltid NU!

Stöd kampanjen Tobaksfri skoltid NU! Skriv på namninsamling här.

Ladda ner debattartikel i Uppsala Nya Tidning här.

 

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Tobaksfri skoltid NU!

Tobaksfria veckan 2018

VISIR Gotland uppmärksammade tobaksfrågan med en utställning i Almedalsbiblioteket under vecka 47 – den Tobaksfria veckan.

 

Ingegerd Alstermark & Folke Frendin

 

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Tobaksfria veckan 2018

Höjd åldersgräns minskar rökning bland ungdomar

Sedan 1 januari 1997 är försäljning av tobaksvaror till personer som inte fyllt 18 år förbjuden. VISIR anser att en höjning av denna åldersgräns till 20 år bör övervägas för att minska tobaksbruket hos ungdomar och öka sannolikheten att ungdomar växer upp tobaksfria.

  • Det blir svårare för yngre ungdomar att passera en högre åldersgräns och själva köpa tobaksvaror.
  • Det blir också svårare för skolelever att köpa via andra personer som legalt kan köpa tobaksvaror eftersom dessa har lämnat skolan och i mindre utsträckning delar samma sociala nätverk.
  • Risken att övergå till regelbunden och daglig rökning mellan 18 och 20 år minskar.

Läs debattartikel i Dagens Samhälle här.

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Höjd åldersgräns minskar rökning bland ungdomar

VISIR Aktuellt nr 3-4 vinter 2018 ute nu!

Årets sista nummer av VISIR Aktuellt har utkommit. Tidningen skickas hem till alla medlemmar i VISIR samt till ett antal organisationer som prenumererar på tidningen.

Som vanligt har redaktören Arne Stråby gjort att styvt jobb med att sätta ihop tidningen. Han gör verkligen ett fantastisk insats mot tobaken. Själv har han passat på att fylla 80 år – Hjärtliga gratulationer Arne!

Alla kan ladda ned en digital version av tidningen här.

 

Arne Stråby 80 år

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för VISIR Aktuellt nr 3-4 vinter 2018 ute nu!

E-cigaretter: Epidemi bland skolungdomar i USA

Amerikanska myndigheter har under hösten flaggat för att användningen av e-cigaretter ökat kraftigt bland skolelever. Nu publiceras siffror tidigare än normalt.

Läs mer här.

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för E-cigaretter: Epidemi bland skolungdomar i USA

E-cigaretter ökar risken för rökning bland unga

Var tredje niondeklassare i Sverige har prövat e-cigaretter av vilka många elever aldrig tidigare rökt vanliga cigaretter. Vetenskaplig evidens pekar på att dessa löper ökad risk för att börja röka.

Läs mer här

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för E-cigaretter ökar risken för rökning bland unga

Nytt nummer av VISIR Aktuellt

Röda solhattar lyser upp sommarnumrets rapportering av vårens aktiviteter. Tyvärr gick solen i moln när en invändning från EU-kommissionen satte, åtminstone tills vidare, stopp för en ny tobakslag. Regeringens förslag till ny tobakslag innehåller bland annat utökade rökförbud, tillståndsplikt för handel med tobak och stopp för marknadsföring av tobaksvaror genom kommersiella meddelanden på försäljningsställen. Det av många efterlängtade beslutet  den 24 maj ersattes av ett antiklimax och det är för närvarande oklart vad som händer med regeringens proposition.

Trevlig läsning och Glad Midsommar!

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Nytt nummer av VISIR Aktuellt

Ny dataskyddsförordning

Den nya dataskyddsförordningen GDPR började gälla den 25 maj 2018. GDPR (General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och ersätter den svenska personuppgiftslagen PUL. Syftet med GDPR är att öka skyddet för medborgarnas personuppgifter och deras personliga integritet.

Läs mer här.

 

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Ny dataskyddsförordning

Den 1 juli träder ny lag om e-cigaretter i kraft

Den 1 juli träder ny lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i kraft. Lagen innehåller bestämmelser om produkternas anmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring. Bestämmelserna inkluderar ett förbud att sälja till personer som inte fyllt 18 år.

Lagen innebär att artikel 20 i tobaksproduktdirektivet genomförs. Genomförandet gäller e-cigaretter som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke och påfyllningsbehållare som innehåller nikotinvätskor.

Förpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska innehålla ett informationsblad med syftet att skydda människors hälsa och säkerhet. Förpackningarna ska även förses med innehållsdeklaration och hälsovarning.

Det är förbjudet att göra reklam för e-cigaretter/påfyllningsbehållare i radio, TV, periodiska tidskrifter samt på nätet.

Lagen innehåller en kompletterande bestämmelse om åldersgräns: ”Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år.”

Läs mer:

 

 

 

 

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Den 1 juli träder ny lag om e-cigaretter i kraft