Om VISIR

VISIR är förkortningen för VI Som Inte Röker. Vi är ett riksförbund, religiöst och politiskt obundet, som arbetar aktivt för ett rökfritt samhälle. Vi är ungefär 1 500 medlemmar och har som målsättning att:

  • Alla barn skall få växa upp i en rökfri miljö.
  • Alla skall kunna arbeta, äta, bo, resa och roa sig utan besvär från tobak.
  • Alla som vill sluta röka ska få hjälp till det.

Tobaksfrihet är en förutsättning för god folkhälsa. VISIR:s uppgift är att fortsätta och intensifiera arbetet mot tobaksbruket.

Vi föddes 1974 och jobbar bl.a. med:

  • Opionsbildning och myndighetskontakter för att tobakslagen skall följas.
  • WHO:s tobaksfria dag 31 maj varje år.
  • Rökfria veckan – v 47 – varje år med olika tema och aktiviteter.
  • Samarbete med Europa för gemensamma riktlinjer och aktiviteter i tobaksfrågorna.

VISIR samarbetar med yrkesföreningarna mot tobak, En rökfri generation, Folkhälsoinstitutet, Cancerfonden samt Hjärt- och lungfonden. Dessa organisationer samlas under namnet ”Svenskt nätverk för tobaksprevention”. Vi har även samarbetspartners ute i Europa.

Kommentera