Prevention

Den svenska Tobakslagen (1993:581) avser att skydda medborgarna mot de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök. Lagen innehåller bestämmelser om rökförbud, hälsovarningar, handel, marknadsföring, innehållsreglering & produktkontroll, tillsyn m.m.

Läs mer om nya regler i Tobakslagen här.

Läs om tobaksmotstånd och opinionsarbete mot rökning.

 

  • Rökfritt i kollektivtrafiken – Från ord till handling (17 november 2015. Uppdaterad: 22 december 2015, 13 september 2016 & 12 april 2017)

För snart ett år sedan beslutade landstingsfullmäktige om en policy att utomhusperrongerna i Stockholms tunnelbana ska vara rökfria: ”Landstingets busshållplatser är idag rökfria zoner. Nu tar landstinget nästa steg och gör även alla stationer inom tunnelbanan rökfria. För att inte orsaka onödiga kostnader införs rökförbudet successivt med lämplig uppmärkning av plattformarna och borttagande av askkoppar.” Hur blev det?

Ladda ner pdf här.