Styrelsen

Förbundsstyrelse 2017-2018

Förbundsordförande: Agneta Alderstig, GÖTEBORG – F.d. utvecklingsledare i tobaksförebyggande arbete

Vice förbundsordförande: Henrik Ripa, LERUM – Kommunalråd

Förbundssekreterare: Brith-Marie Delander, VIKEN – F.d. personalstrateg

Agneta Alderstig

Henrik Ripa

Brith-Marie Delander

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga ordinarie styrelseledamöter:

Eva Hedström, STOCKHOLM

Gert Essle, GÖTEBORG (Ordförande i VISIR- föreningen i Göteborg)

Suzanne Bengtsson, BROMMA

Arvid Öhlin, ENSKEDE

Helena Eriksson, BROMMA

 

Ersättare:

Martha Kesthely, LIDINGÖ

Folke Frendin, VISBY (Sammankallande i VISIR-gruppen på Gotland)

 

Revisorer:

Gunnar Ek, GÖTEBORG

Ingvar Andersson, VELLINGE

 

Revisorsersättare:

Ulf Andersson, STOCKHOLM

Jonatan Claesson

 

Valberedning:

Bo Hellgren (sammankallande), ÅRSTA

Dan Svensson, HÄGERSTEN

 

Kommentera