Förbundsstyrelse

2018-2019

Förbundsordförande: Agneta Alderstig, GÖTEBORG – F.d. utvecklingsledare i tobaksförebyggande arbete

Vice förbundsordförande: Henrik Ripa, LERUM – Kommunalråd

Agneta Alderstig

Henrik Ripa

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga ordinarie styrelseledamöter

Arvid Öhlin, ENSKEDE

Brith-Marie Delander, VIKEN

Eva Hedström, STOCKHOLM

Gert Essle, GÖTEBORG (Ordförande i VISIR- föreningen i Göteborg)

Niclas Malmberg, VATTHOLMA

Suzanne Bengtsson, BROMMA

Ersättare

Folke Frendin, VISBY (Sammankallande i VISIR-gruppen på Gotland)

Martha Kesthely, LIDINGÖ

Revisorer

Gunnar Ek, GÖTEBORG

Ingvar Andersson, VELLINGE

Revisorsersättare

Jonatan Claesson

Ulf Andersson, STOCKHOLM

Valberedning

Bo Hellgren (sammankallande), ÅRSTA

 

Lämna ett svar